KLT Advisors attends MSI Global Alliance’s EMEA Regional Meeting in Hamburg

Our law firm represented Bulgaria as an exclusive legal member of MSI Global Alliance at the MSI’s recent EMEA Regional Meeting from 17 – 19 May 2019.
Hamburg, Germany’s second-largest city and often referred to as the ‘gateway to the world’ was the host city for this event. The meeting, which focused on ‘Collaboration’, attracted more than 140 delegates from 58 member firms in 28 countries. Delegates enjoyed engaging and interactive conference sessions and talks by leading industry experts.
Rudolf Kettel, Tax advisor, Fürst und Partner, Nuremberg, Germany and Ginka Tabanska, Lawyer, KLT Advisors, Sofia, Bulgaria presented together an international tax case from their practice.

KLT Advisors присъства на регионалната среща за Европа и Средния Изток на MSI Global Alliance в Хамбург

Нашата правна кантора представи България като изключителен член на MSI Global Alliance относно правни въпроси на провелата се от 17 до 19 май 2019г. регионална среща за Европа и Средния Изток.
Хамбург, вторият по големина град в Германия, често наричан „врата към света“ беше град-домакин на това събитие. Срещата, която се фокусира върху „сътрудничеството“, привлече повече от 140 делегати от 58 фирми-членове от 28 държави. По време на конференцията делегатите се насладиха на ангажиращи и интерактивни сесии и разговори с водещи експерти от индустрията.
Рудолф Кетел, данъчен консултант, Fürst und Partner, Нюрнберг, Германия и Гинка Табанска, адвокат, KLT Advisors, София, България презентираха заедно случай от областта на международното данъчно право от тяхната практика.